Pro deo advocaat arbeidsrecht

WAT VALT ER ONDER HET ARBEIDSRECHT?

Geschillen met uw werkgever over kwesties rond uw arbeidsovereenkomst, ontslag, opname van tijdskrediet of ouderschapsverlof, pesten op het werk, gebruik van internet, camera's op het werk en andere zaken waar u persoonlijk mee te maken krijgt kunnen een grote impact hebben op uw persoonlijke en professionele leven.

Ook gebeurtenissen zoals een arbeidsongeval, of conflicten met de fiscus rond schijnzelfstandigheid wanneer u in onderaanneming werkt kunnen complex worden. Bij een conflict met uw werkgever in het kader van de arbeidsvoorwaarden laat u zich best bijstaan door een specialist.

Bent u werkloos en werd uw werkloosheidsuitkering of uw leefloon geschorst, dan is de kans groot dat u in financiële moeilijkheden geraakt. Ook het verlies van tijdelijke of permanent toelagen voor mindervaliden of geld dat u plots niet langer ontvangt via het Rijksinstituut voor de ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV) zal uw financiële draagkracht mogelijk sterk beïnvloeden. Bekijk daarom samen met uw pro deo advocaat of de schrapping of stopzetting van toelagen en uitkeringen wel gegrond is.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat arbeidsrecht in uw regio.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw pro deo advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Pro deo advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw pro deo advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw pro deo advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw pro deo advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw pro deo advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw pro deo advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.