UW LEEFLOON WERD GESCHORST?

Een leefloon is een tijdelijke uitkering die u helpt om een financieel moeilijke periode als werkloze te overbruggen. In de regel verwacht de RVA en het OCMW dat er inspanningen gedaan worden om een regelmatig inkomen uit arbeid te verwerven.

Het kan ook gebeuren dat u ondanks alle goeie wil, het volgen van een opleiding en het aanhoudend solliciteren, toch geen gepast werk vindt. De kans bestaat dan wel dat het OCMW uw uitkering zal schrappen. Mogelijk wordt uw uitkering onterecht geschrapt.

Overleg met uw pro deo advocaat om de mogelijkheden te bekijken.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat arbeidsrecht in uw regio.