Pro deo advocaat bewindvoerder

De bewindvoerder. Voor wie?

Bewindvoering is bedoeld voor wie omwille van fysieke en/of mentale redenen niet in staat is om zijn belangen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten enz.). Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn. 

Voor een minderjarige is de aanvraag mogelijk vanaf 17 jaar, indien vaststaat dat hij/zij bij zijn meerderjarigheid in voormelde toestand zal verkeren. De bescherming treedt dan in werking vanaf de meerderjarigheid.

Een belangrijk uitgangspunt bij bewindvoering is dat men ook met een beperking, van welke aard dan ook, zijn eigen leven moeten kunnen blijven leiden. 

Deze rechterlijke bescherming wordt op maat van de te beschermen persoon gemaakt.

Er wordt aldus vertrokken vanuit de mogelijkheden van de te beschermen persoon: welke zaken kunnen zelf nog beslist worden, bij welke zaken heeft men hulp nodig of welke worden beter in hun plaats genomen. 

 

Waarom een advocaat-bewindvoerder kiezen?

De aanstelling van een professionele bewindvoerder brengt een aantal significante voordelen met zich mee.

Een professionele bewindvoerder is immers advocaat van opleiding en dus juridisch geschoold. Dit betekent dat hij zich met kennis van zaken ontfermt over de belangen van de beschermde persoon.

Bijkomend blijft de advocaat-bewindvoerder in zijn handelen gebonden door zijn professionele deontologische regels. Dit veronderstelt onder meer dat hij is onderworpen aan de disciplinaire instanties van de Orde van advocaten.

Daarenboven zijn advocaten-bewindvoerders gedekt door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt onder meer schade die voortvloeit uit fouten, gemaakt door de bewindvoerder.

Verder neemt een advocaat-bewindvoerder, als buitenstaander, een onafhankelijke positie in. Hierdoor kan hij zijn bewind over de persoon in kwestie zo objectief mogelijk voldoen. Daarmee samenhangend kan inmenging in het privéleven van de beschermde zoveel mogelijk worden beperkt en kunnen bijgevolg familietwisten worden vermeden.

Neem vrijblijvend contact met een advocaat
bewindvoerder

Contacteer ons vandaag nog.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de bewindvoerder in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de bewindvoerder. Deze kennismaking is steeds vrijblijvend.

Deze advocaten-bewindvoerders die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

  • Transparantie in activiteiten
  • Open communicatie
  • Persoonlijke betrokkenheid