Pro deo advocaat familierecht

DE ROL VAN DE PRO DEO ADVOCAAT IN FAMILIERECHT

De wetgeving rond personen-en familierecht past zich regelmatig aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen aan. Dat vergt heel wat expertise van advocaten, bemiddelaars, rechters en iedereen waarop u beroep wenst te doen in het kader van uw familiale juridische thema’s.

  • Een pro deo advocaat in familiezaken is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en werkt empatisch en ethisch.
  • Hij is professioneel, competent en discreet in de behandeling van uw dossier. Uw pro deo advocaat treedt op als uw vertegenwoordiger bij contacten met de rechtbank.
  • Uw advocaat zal u raad geven, voor en met u samen onderhandelen of pogen te verzoenen.

Lees ook meer over de thema's:

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan.

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat familierecht in uw regio.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Kom ik aanmerking voor een pro deo advocaat? Lees hier meer over de inkomensgrenzen.