ALIMENTATIE NIET BETAALD / NIET GEÏNDEXEERD?

U bent samen overeengekomen dat er een onderhoudsbijdrage voor uw kind betaald zou worden? Uw vonnis bepaalt dat u recht heeft op een onderhoudsuitkering? Wanneer u in deze situaties de betaling herhaaldelijk niet ontvangt op de vastgelegde tijdstippen, ook niet na verschillende herinneringen gestuurd te hebben, dan kan u best een pro deo advocaat raadplegen om over te gaan tot invordering van de alimentatie.

Ook wanneer het alimentatiebedrag sinds geruime tijd en na herhaaldelijke aanmaningen niet werd geïndexeerd, kan u best een pro deo advocaat contacteren om de mogelijkheden te bespreken.

De termen alimentatie, onderhoudsgeld en onderhoudsbijdrage worden dikwijls door mekaar gebruikt. Ze verwijzen echter allemaal naar hetzelfde principe voorzien in de wet; het betalen van een bijdrage om in het onderhoud van een kind te voorzien of bij te dragen aan de noden van de behoeftige ex-partner.

Onderhoudsgeld ex-partner. Wat zijn de basisprincipes?

 • Beide ex-partners streven er samen naar om na de scheiding hun levensstandaard van tijdens hun samenleving zo dicht mogelijk te kunnen blijven benaderen.
 • Ex-partners kunnen vrij met elkaar afspreken of er een onderhoudsuitkering van de ene aan de andere partner betaald zal worden na het beëindigen van de relatie.
 • Wanneer zij kiezen voor een onderhoudsuitkering tussen hen mogen zij zelf het bedrag, de duurtijd en de modaliteiten bepalen.
 • De ex-partner die in staat van behoeftigheid verkeert kan volgens de wet een onderhoudsuitkering vorderen.
 • Wanneer een rechtbank gevraagd wordt te beslissen dan worden de bepalingen uit artikel 301 B.W. gevolgd.

Waarmee houdt de rechtbank rekening bij het bepalen van de onderhoudsbijdrage voor een kind?

De wet mbt. de ‘objectieve berekening onderhoudsgeld’ bepaalt 8 criteria waarmee de rechter rekening moet houden. Het gaat om volgende criteria:

 • inkomsten van de ouders
 • gewone kosten van het kind
 • buitengewone kosten van het kind
 • verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders
 • hoogte van het kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen
 • inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
 • het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten
 • bijzondere omstandigheden

De rechter moet bovendien in zijn vonnis verduidelijken op welke manier hij deze 8 elementen in acht heeft genomen. Daarnaast moet de rechter in het vonnis ook steeds de gegevens van de Dienst Onderhoudsbijdragevorderingen (DAVO) vermelden. Deze dienst werd opgericht in 2003 en heeft tot doel voorschotten toe te kennen op en invorderingen te doen van onderhoudsbijdragen. Meer over de onderhoudsbijdrage voor een kind.

Hulpmiddelen:

 • Hoeveel kosten de kinderen? Wat is een billijke onderhoudsbijdrage? Bereken het hier.
 • Hoeveel bedraagt het geïndexeerde alimentatiebedrag? Bereken het hier.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan.

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat familierecht in uw regio.

INFO OVER SCHEIDEN

ECHTSCHEIDING
ONDERHOUDSVERPLICHTING
HUWELIJK & SAMENWONEN

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Kom ik aanmerking voor een pro deo advocaat? Lees hier meer over de inkomensgrenzen.