U ZOEKT EEN PRO DEO SCHEIDINGSADVOCAAT?

In de praktijk lukt het vaak goed om de voorafgaande regelingen rond de echtscheiding buiten de rechtbank te houden; lees meer over scheidingsbemiddeling. Voor een deel van de echtscheidingen lukt dit echter niet. Dat kan zijn omdat de feiten zo heftig zijn en de betrokken danig gekwetst werden dat boosheid, angst en wantrouwen het onmogelijk maken om er samen uit te komen.

Een juridische procedure voeren kan dan gerechtvaardigd of zelfs noodzakelijk zijn. De keuze voor een procedurescheiding kan behoorlijk wat risico's met zich meebrengen. Het is dan zaak reeds op voorhand goed geïnformeerd te zijn en de regels van het 'spel' te kennen. Een advocaat die vanuit een oplossingsgerichte houding uw belangen behartigd kan u daarbij helpen.
Contacteer hier uw pro deo scheidingsadvocaat.
Ook als u geen recht heeft op een pro deo advocaat en u heeft geen rechtsbijstandsverzekering kan u via deze weg een advocaat contacteren. Maak dan goede afspraken rond de vergoeding.

Lees ook veel gestelde vragen over scheiding.

Gratis online voorbereiding van uw ouderschaps- en/of scheidingsovereenkomst

PRO DEO ADVOCAAT

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan.

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat familierecht in uw regio.

INFO OVER SCHEIDEN

ECHTSCHEIDING
ONDERHOUDSVERPLICHTING
HUWELIJK & SAMENWONEN

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Kom ik aanmerking voor een pro deo advocaat? Lees hier meer over de inkomensgrenzen.