CONFLICT OVER DE VERBLIJFSREGELING?

U vonnis of uw zelf overeengekomen regeling (EOT) bepaalt welke verblijfsregeling u dient te volgen. Het gaat dan om een van de twee onderstaande regelingen.

  • De regeling "verblijfsco-ouderschap", dit wil zeggen een evenredige verdeling van het verblijf van het kind
  • De regeling "hoofdverblijfplaats bij één ouder", dit wil zeggen dat het kind meer bij 1 ouder verblijft dan bij de andere.

U vonnis of uw scheidingsregeling zal ook details bevatten over de verblijfsregeling tijdens het schooljaar en de verblijfsregeling tijdens de vakanties. Ook de overgangsdagen en de overgangsuren staan vermeld in uw vonnis of in de EOT. 

Al deze gedetailleerde afspraken dienen te worden uitgevoerd tot zolang er geen aanpassing vereist is of wenselijk is in het belang van het kind. Een aanpassing kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer:

  • het kind problemen ondervindt met de huidige regeling
  • de beroepssituatie van een ouder wijzigt, denk maar aan een overschakeling van een dagtaak naar een ploegenstelsel
  • wanneer een ouder verhuist op grote afstand van de school van het kind

Let wel, u kan na de scheiding als ouders steeds in onderling overleg afwijken van de vastgelegde afspraken, op voorwaarde dat het belang van het kind voorop staat. OPGELET: Eénzijdig afwijken is NIET toegestaan.

Het komt echter vaak voor dat één van de ouders toch éénzijdig afwijkt van de bestaande regeling zonder dat de andere ouder daar mee instemt. Als u daar samen niet kan over praten en u de lopende regeling gerespecteerd wil zien dan dient u mogelijk verdere stappen te ondernemen.

Laat u tijdig bijstaan door een pro deo advocaat gespecialieerd in familierecht en met ervaring in het helpen naleven van verblijfsregelingen.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan.

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat familierecht in uw regio.

INFO OVER SCHEIDEN

ECHTSCHEIDING
ONDERHOUDSVERPLICHTING
HUWELIJK & SAMENWONEN

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Kom ik aanmerking voor een pro deo advocaat? Lees hier meer over de inkomensgrenzen.