DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN BIJ SCHEIDING

Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden met gemeenschappelijke kinderen worden door de familierechtbank behandeld.

De familierechtbank kan oa. volgende voorlopige maatregelen nemen:

  • De uitoefening van het ouderlijk gezag, de organisatie van de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact
  • Uitkering tot levensonderhoud
  • Afzonderlijke verblijfplaats van de partners
  • De echtgenoot die roerende goederen onder zich heeft, verplichten zich borg te stellen of voldoende solvabiliteit aan te tonen
  • De echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten vaststellen indien daarover onenigheid bestaat tussen hen.
  • Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden blijft de preferentiële toewijzing op verzoek van de gezinswoning bij partnergeweld behouden.

Voorlopige maatregelen kunnen een tussenoplossing bieden wanneer u nog geen definitief akkoord heeft over de toekomstige regelingen of omdat u elkaar wat tijd en ruimte wil geven. De wet schrijft voor dat gehuwden samenwoningsplicht hebben met elkaar.

Wanneer de relatie moeilijk loopt is anderzijds ook wel te begrijpen dat verder samenwonen niet altijd mogelijk is. Ook in zo een situatie is het belangrijk om een aantal concrete tussentijdse afspraken te maken. De familierechtbank kan dan de samenwoningsplicht opschorten en uw onderling gemaakte afspraken homologeren of maatregelen opleggen wanneer u er samen niet uit geraakt.

TIP: U kan samen of alleen een verzoekschrift tot dringende en voorlopige maatregelen voorleggen bij de griffie van de familierechtbank. U raadpleegt daarvoor best een advocaat.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan.

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat familierecht in uw regio.

INFO OVER SCHEIDEN

ECHTSCHEIDING
ONDERHOUDSVERPLICHTING
HUWELIJK & SAMENWONEN