ADVOCAAT INSCHAKELEN MBT EEN FAILLISSEMENT

Wanneer een privé persoon (particulier) of rechtspersoon (vennootschappen) niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen dan bestaat het risico dat de rechtbank het faillissement zal uitspreken.

  • Zijn er signalen dat er een faillissement zit aan te komen?
  • Bent u failliet verklaard en heeft u een advocaat nodig?
  • Heeft u een geschil met een curator in verband met een faillissement waarbij u betrokken bent?

Faillissementen of nakende faillissementen brengen heel wat complicaties met zich mee. Wanneer u als privé persoon of ondernemer onvoldoende middelen heeft om u te laten bijstaan dan doet u er goed aan een advocaat handelsrecht gespecialiseerd in faillissementen te contacteren.

De Wet Continuïteit Ondernemingen

De Wet Continuïteit Ondernemingen (afgekort WCO) werd in het leven geroepen om ondernemers de mogelijkheid te geven om, in geval van een nakend faillissement, de tijd te nemen om de zaken terug onder controle te brengen. Dat is in het belang van de onderneming, de medewerkers, de klanten en ook van de schuldeisers. Er wordt immers een kans op een doorstart geboden. 

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat handelsrecht in uw regio.