Pro deo advocaat huurrecht

DE ROL VAN DE PRO DEO ADVOCAAT IN HUURRECHT

Wanneer u in een huurgeschil betrokken bent dan kan een juridische procedure het resultaat zijn van het geschil tussen de huurder en de verhuurder. Veel voorkomende kwesties gaan over achterstallige huur of gebreken aan de huurwoning. Wanneer het geschil op de spits gedreven wordt volgt vaak een uithuiszetting. Kunt u de huur niet betalen, overweeg dan schuldbemiddeling.

Huurgeschillen kunnen ook gaan over andere goederen dan de gezinswoning, denk maar aan het huren van een auto of het huren van gereedschap. Ook bij het huren of verhuren van een handelspand kan een conflict ontstaan waardoor u naar de rechtbank moet.

Wanneer u een conflict heeft over een uw huurwoning of andere goederen die u gehuurd heeft, laat u dan bijstaan door een advocaat.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat huurrecht in uw regio.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw pro deo advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Pro deo advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw pro deo advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw pro deo advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw pro deo advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw pro deo advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw pro deo advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.