HUUR NIET BETAALD?

Achterstallige huur is een veelvoorkomend thema in juridische procedures. Bent u zelf betrokken partij, kijkt u dan even na of er geen minnelijke schikking mogelijk is. Overweeg of een afbetalingsplan tot de opties behoort. Dit kan een oplossing zijn wanneer het achterstal éénmalig is of overweeg schuldbemiddeling wanneer de schulden zich opstapelen.

Lukt het niet om er tussen verhuurder en huurder samen uit te geraken dan kan u aan de vrederechter vragen om een beslissing te nemen.

Opgelet: het is niet toegestaan om eenzijdig zonder gezamenlijk akkoord de huur overeenkomst op te zeggen, ook  niet in het geval van niet-betaalde huur of huurachterstal.

In de meeste gevallen zal de vrederechter op vraag van de verhuurder toestaan om de huurovereenkomst te ontbinden. De huurder zal dan de woning moeten verlaten. Gebeurt dit niet vrijwillig dan zal de deurwaarder gevraagd worden om de huurder uit het huis te zetten. Lees meer over uithuiszetting.

Krijgt u te maken met huurachterstal als huurder of verhuurder, laat u dan bijstaan door een advocaat.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat huurrecht in uw regio.