U RISKEERT UITHUISZETTING / UITDRIJVING?

Wanneer het geschil niet in der minne of via de verzoeningsprocedure bij de vrederechter opgelost wordt, en de rechtbank beslist vervolgens tot de uithuiszetting dan zal de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden.

Dit kan het geval zijn na het niet betalen van de huur (achterstallige huur), het bezetten van een pand als kraker of andere feiten die de uithuiszetting motiveren.

Heeft u als huurder te maken met de uithuiszetting dan zijn er beschermende maatregelen waar u rekening mee kan houden.

  • Het OCMW wordt op de hoogte gebracht en kan mogelijk helpen.
  • U heeft vanaf de betekenis van het vonnis een maand de tijd om de woning te verlaten.
  • Inboedel die zich bij de uithuiszetting nog in de woning bevindt zal op uw kosten worden weggehaald en eventueel zes maanden bewaard worden door de gemeentelijke diensten.
  • Sommige goederen die nog in de woning achtergebleven kunnen niet in beslag genomen worden. Het gaat dan over bedden, beddengoed, kleding, kleerkasten, wasmachine, strijk ijzer, eettafel en stoelen, kookfornuis, koelkast, studie goederen en beroeps goederen.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat huurrecht in uw regio.