GEBREKEN AAN DE HUURWONING?

Het huren of verhuren van een woning waaraan gebreken verbonden zijn of het verkopen of eigenaar worden van een woning met verborgen gebreken kan tot een juridische procedure leiden.

Heeft u als huurder te maken met ernstige gebreken aan de woning dan kan u best een expert aanstellen. Het rapport van de expert kan u dan voorleggen aan de verhuurder met een verzoek tot herstelling binnen een redelijke termijn. Dit kan u best doen via een formele ingebrekestelling.

Wanneer de verhuurder niet ingaat op uw verzoek dan dient u de zaak voor te leggen aan de vrederechter. Deze kan dan de verhuurder opdragen de herstelling uit te voeren of de ontbinding van de huurovereenkomst, al dan niet met eventuele schadevergoeding, uitspreken in een vonnis.Bij ernstige gebreken kan de recthbank de woning onbewoonbaar verklaren.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat huurrecht in uw regio.