Pro deo advocaat insolventierecht

ADVOCAAT INSCHAKELEN BIJ FAILLISSEMENT

Ondernemingen en handelaars die structureel niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen beslissen zelf, of zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht, het faillissement aan te vragen. Ook schuldeisers of het openbaar ministerie kunnen het faillissement aanvragen. Particulieren, zaakvoerders, vrije beroepen, ... , kunnen geen faillissement aanvragen en verwijzen we door naar de collectieve schuldenregeling.

Een advocaat insolventierecht:

 • onderhandelt met de schuldeisers een afbetalingsplan
 • begeleidt u bij een gerechtelijk reorganisatie door minnelijk of collectief akkoord
 • adviseert en begeleidt u bij de aangifte van een faillissement
 • staat in contact met de curator
 • organiseert de vrijwillige of gerechtelijke vereffening

Wanneer u de zaken laat aanslepen dan kan dit vergaande gevolgen hebben voor uw bedrijf maar ook voor u persoonlijk. En wacht zeker niet tot de curator voor uw deur staat ... .

De advocaten insolventierecht die u contacteert via deze site geven juridisch advies en begeleiden u met al hun ervaring opgebouwd in deze materie. Vraag hier vrijblijvend juridisch advies

Gerechtelijke reorganisatie (voorheen WCO;  Wet Continuïteit Ondernemingen)
De gerechtelijke reorganisatie werd in het leven geroepen om ondernemers de mogelijkheid te geven om, in geval van een nakend faillissement, de tijd te nemen om de zaken terug onder controle te brengen. Dat is in het belang van de onderneming, de medewerkers, de klanten en ook van de schuldeisers. Er wordt immers een kans op een doorstart geboden. Vraag uw advocaat of u in aanmerking komt.

Betreft het een schuld kleiner dan 10.000 euro en wenst u uw schuldeisers een afbetalingsplan voor te stellen? Lees hier meer over de rol van de schuldcoach.

Tips om een faillissement te vermijden

 1. Maak een balans op

  Je hebt door de terugval aan economische activiteit nu tijd om een inventaris op te maken. Een beeld van de geschiedenis van je bedrijfsvoering zorgt voor duidelijkheid over de actuele situatie. Een transparante en accurate boekhouding is essentieel. Het doel is om liquiditeit te behouden, om indien mogelijk uitstel van betaling en het onderzoeken van de kansen op herstel van het bedrijf. "

 2. Blijf in contact met uw leveranciers en klanten

  Probeer niet in de verleiding te komen om niet in te gaan op verzoeken van schuldeisers. Telefoons en e-mails moeten beantwoord worden, ook al is dat soms lastig en erg stresserend. Na jouw moeilijke economische periode zal je hen bij een doorstart allicht opnieuw nodig hebben. Verstop je dus niet want dan geef je signalen die bij de schuldeisers een rood licht doen branden. Het risico is dat je relaties verslechteren en uitmonden in procedures die je schuldeisers tegen jou instellen. Hou ook de relaties met je klanten op peil. Ook zij zullen een sleutelrol blijven spelen wanneer het weer beter begint te gaan. Laat je klantenrelatie niet verwateren, ook al genereren zij nu niet meteen geld.

 3. Focus op strategische uitgaven en activiteiten

  De eerste prioriteit is om kosten te besparen die overbodig zijn geworden. Bedrijven die tijdelijk niet meer actief zijn, kunnen bepaalde vergoedingen schrappen of verlagen. Denk dan aan diverse abonnementen, schoonmaakdiensten, onderhoudscontracten, wagenpark, …

 4. Onderhandel met je schuldeisers

  Wanneer je bij je schuldeisers een eerlijk beeld geeft over jouw uitzonderlijke omstandigheden is de kans op een akkoord over een deadline of een betalingstermijn reëel. Onderhandelingen kunnen tot goede resultaten leiden. Denk maar aan het vaak voorkomend uitstel van betaling in het kader van huurovereenkomsten. Let wel, niet alle onderhandelingen zullen tot een gunstig resultaat leiden. Maar als ondernemer moet je het blijven proberen.

 5. Maak gebruik van steunmaatregelen van de overheid

  In tijden van crisis komen de federale en regionale overheden vaak met extra steunmaatregelen naar voor. Informeer je en maak er gebruik van. Het kan het verschil betekenen tussen zwemmen en kopje onder gaan. Denk maar aan de crisiswaarborg, het Vlaams Beschermingsmechanisme, de Vlaamse aanmoedigingspremie, de handelshuurlening, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, de tijdelijke werkloosheid Covid-19, het betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten, het afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen, het uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen, de compensatie en uitstel van betalingen aan de RSZ, …

Contacteer een
advocaat
gespecialiseerd in
faillissementen

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

De advocaten die u contacteert via deze site zijn gespecialiseerd in de door u gezochte materie. Of ze u pro deo kunnen helpen bij faillissement zal u met de desbetreffende advocaat moeten bespreken.