Pro deo advocaat jeugdrecht

WAT DOET EEN PRO DEO ADVOCAAT JEUGDRECHT?

Een erkend advocaat jeugdrecht behartigt de belangen van de minderjarige die als slachtoffer of als dader in contact komt met jeugdrechtbank. De advocaat is gebonden aan het beroepsgeheim en zal de inhoud van de gesprekken niet delen met o.a. ouders, politie, school, jeugdrechter, ... . In de meeste gevallen is de tussenkomst van de jeugdadvocaat kosteloos. Bespreek dit met uw advocaat.

De jeugdadvocaat zal de minderjarige bijstaan in o.a. volgende situaties:

  • de minderjarige als dader van strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs, het plegen van een diefstal, vandalisme, ... . Dit heet dan een "als misdrijf omschreven feit" (MOF).
  • de minderjarige als slachtoffer, zoals bijvoorbeeld van geweldpleging, ongeval, afpersing, ... .
  • bij verontrustende opvoedingssituaties (VOS); moeilijke situaties waarbij er hulp voor de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is.
    Een verontrustende situatie = een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.
  • bij mishandeling, misbruik of verwaarlozing of wanneer ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht.
  • bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) en de ‘voetbalwet’ (gedragscode bij voetbalwedstrijden)
  • zaken i.v.m. de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, voor zover de betrokken persoon een minderjarige betreft.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat jeugdrecht in uw regio.