Pro deo advocaat medisch recht

Wat doet een advocaat medisch recht?

Fout gelopen medische behandelingen zijn vaak een aanleiding voor lange juridische procedures. Wanneer u een behandeling door een arts of andere zorgverstrekker in twijfel trekt of wanneer u denkt dat er een medische fout gemaakt werd, dan kan u gebruik maken van uw rechten als patiënt. De wetgever voorziet daar een duidelijke wettelijke regeling voor.

U kan ook terecht bij de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis. Mogelijk kan er door dialoog met de ombudsdienst en de betrokken zorgverstrekker meer duidelijkheid gegeven worden. In ieder geval heeft u recht op de informatie uit uw patiëntendossier.

Geraakt u er niet uit dan kan u overwegen om een schadevergoeding te eisen. Dat kan u doen via de rechtbank of door een minnelijke schaderegeling te treffen met tussenkomst van het Fonds Medische Ongevallen.

Een advocaat medisch recht geeft juridisch advies en maakt u wegwijs in de procedures.

Contacteer een
advocaat
medisch recht 
in uw regio

Vraag vrijblijvend advies

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat medisch recht in uw regio.