Pro deo advocaat ondernemingsrecht

ADVOCAAT ONDERNEMINGSRECHT

M.b.t. onderstaande ondernemingsgerichte specialisaties vindt u meer informatie op deze website of contacteert u voor juridisch advies en begeleiding een gespecialiseerd advocaat in uw regio:


M.b.t. onderstaande zaken contacteert u hier een advocaat ondernemingsrecht in uw regio:

 • Oprichting  vennootschap, keuze vennootschapsvorm, aandeelhoudersovereenkomsten, ...
 • Fusies en overnames van ondernemingen
 • Familiale opvolging voorbereiden
 • Verkoop van de onderneming
 • Ontbinding en vereffening van een vennootschap
 • Bestuurdersaansprakelijkheid, benoeming en ontslag van bestuurders
 • Bemiddeling binnen familiale bedrijven
 • Opstellen en doorlichten handelscontracten, distributieovereenkomsten, ...


En verder werden wij gecontacteerd rond o.a. 

 • Geschillen met schuldeisers
 • Geschillen rond handelshuur
 • Fouten gemaakt door een boekhouder / accountant / ...
 • Verzet tegen een vonnis van de handelsrechtbank
 • Conflicten tussen vennoten binnen de onderneming
 • Geschillen mbt handelsagentuur / commissies
 • Ongegronde betwiste facturen
 • Oneerlijke concurrentie
 • Faillissementsfraude
 • Betwistingen met banken
 • ...

Contacteer een 
advocaat
ondernemingsrecht

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.