Pro deo advocaat strafrecht

DE ROL VAN DE PRO DEO ADVOCAAT IN STRAFRECHT

Betrokken als dader of slachtoffer bij drugsfeiten, diefstal, geweldpleging, zedenfeiten of andere strafbare zaken? 

U doet er goed aan om u in de rechtbank te laten vertegenwoordigen door een advocaat strafrecht. Een advocaat zal er op toezien dat uw rechten gevrijwaard worden, de procedure correct verloopt, de voorgelegde stukken volledig zijn, uw situatie in de juiste context geplaatst wordt, ... . 

Contacteer hier een ervaren advocaat gespecialiseerd in strafrecht.

Afhankelijk van het misdrijf zal er een specifieke procedure gevolgd moeten worden.

De Salduz-wet
Vanaf het eerste verhoor heeft u recht op vertrouwelijk overleg met een advocaat. Dit consultatierecht valt onder de Europese wetgeving en is opgenomen in het Belgisch recht. Het is een regeling die van toepassing is op bepaalde politieverhoren en bij het verhoor door de onderzoeksrechter. De advocaat die u in eerste instantie zal helpen op het ogenblik dat u aangehouden wordt is een 'permanentie' advocaat. Na uw eerste contact met de permanentie advocaat bent u niet verplicht uw dossier door deze advocaat verder te laten behartigen. U bent steeds vrij om een advocaat te kiezen die bij uw noden en wensen past.

Uw pro deo advocaat zal u in helpen bij drie belangrijke thema's:

  • Er helpen voor zorgen dat u zichzelf niet ongewild beschuldigd
  • Uw keuzevrijheid helpen vrijwaren om al dan niet een verklaring af te leggen
  • U helpen om gebruik te maken van uw zwijgrecht als dat aangewezen blijkt

 

Contacteer een
pro deo advocaat strafrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat strafrecht in uw regio.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw pro deo advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Pro deo advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw pro deo advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw pro deo advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw pro deo advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw pro deo advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw pro deo advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.