U KREEG MET GEWELDPLEGING TE MAKEN?

Onder geweldplegingen in de privé omgeving of in het openbaar vinden we diverse vormen van geweld die allen strafbaar zijn. Het gaat dan over o.a.

  • intrafamiliaal geweld
  • partnergeweld
  • kindermishandeling
  • aanranding
  • stalking
  • slagen en verwondingen
  • hooliganisme op een voetbalwedstrijd
  • vechtpartijen in het openbaar

Ingeval van huiselijk geweld kan u zelfs een tijdelijk huisverbod krijgen. Ook stalking is strafbaar.

Wanneer u een daad van geweld gepleegd heeft of als u er slachtoffer van geweld bent, laat u dan bijstaan door een advocaat.

Contacteer een
pro deo advocaat strafrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat strafrecht in uw regio.