VOOR WELKE RECHTBANK MOET IK VERSCHIJNEN?

Afhankelijk van het soort misdrijf zal uw strafzaak voor een gespecialiseerde rechtbank komen. Er zijn 3 soorten misdrijven die bepalend zijn :

  • De overtreding (verkeer, lawaai, dronkenschap,...)
  • Het wanbedrijf (diefstal, oplichting, geweld,...)
  • De misdaad (verkrachting, moord,...)

De meeste overtredingen zullen behandeld worden door de politierechtbank. Wanbedrijven of pogingen tot het plegen van een wanbedrijf zijn strafbare zaken die door de correctionele rechtbank zullen behandeld worden. Misdaden of pogingen tot het plegen van een misdaad worden voorgelegd aan het Hof van Assisen.

Wanneer u als slachtoffer of als dader te maken krijgt met een misdrijf dan laat u zich best direct bijstaan door een advocaat. Heeft u geen of een beperkt inkomen dan heeft u mogelijk recht op een pro deo advocaat.

Contacteer een
pro deo advocaat strafrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat strafrecht in uw regio.