U werd slachtoffer van een misdrijf?

Mogelijk bent u zelf het slachtoffer of werd u benadeeld bij een strafbaar feit. Ook dan kan u een pro deo advocaat inschakelen die u zal helpen om de schade te verhalen op de dader. Wanneer u het slachtoffer bent van een strafbaar feit dan zal u ook een keuze moeten maken.

Aangifte doen of niet?
Als u daar over twijfelt kan nu met een advocaat overleggen. Aangifte doen kan van belang zijn in het kader van een schadeverzoek bij de verzekering. Wanneer u aangifte doet bent u er ook zeker van dat de politie alles in het werk zal stellen om de dader(s) voor de rechtbank te brengen.

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf kan u ook uw rechten laten gelden. Vanuit juridisch oogpunt is het slachtoffer iedere persoon, en zijn na(ast)bestaanden, die materiële, lichamelijke en/of morele schade hebben geleden door een handeling die strafbaar is gesteld door de strafwetgeving.

De fundamentele rechten van het slachtoffer zijn:

  • Het recht op een eerbiedige en correcte behandeling
  • Het recht om informatie te krijgen
  • Het recht om informatie te geven
  • Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand
  • Het recht op herstel
  • Het recht op hulp

De overheid (FOD Justitie) publiceerde een uitgebreide brochure die stap voor stap toelicht hoe de procedures verlopen en waar u terecht kan voor hulp.

Brochure “Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf” - download

Contacteer een
pro deo advocaat strafrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat strafrecht in uw regio.