Pro deo advocaat verkeersrecht

VERKEERSRECHT - ONGEVAL OF GEDAGVAARD?

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval als slachtoffer of als dader, al dan niet moedwillig doet u er goed aan u snel te laten bijstaan door een pro deo advocaat. Ook verkeersovertredingen zonder directe andere betrokkenen kunnen zware gevolgen hebben.

Voor elke verkeersovertreding die u begaat zal de politie steeds een PV (proces verbaal) opmaken. Afhankelijk van het type overtreding zal er dan door het parket overgegaan worden tot een voorstel minnelijke schikking OF een dagvaarding. Een dagvaarding is een uitnoding/oproeping om te verschijnen voor de rechter. U doet er goed aan om u te laten vertegenwoordigen door een pro deo advocaat.

Veelvoorkomende gevallen waar de politierechtbank zich over zal buigen zijn o.a.:

 • Een vluchtmisdrijf plegen
 • Geflitst wegens overdreven snelheid
 • Weggetakeld worden na fout parkeren
 • Rijden onder invloed
 • Rijden zonder rijbewijs
 • Rijden met een niet-verzekerd voertuig
 • Smaad aan de politie
 • Rijden met een niet-gekeurd voertuig
 • Rijden met een afgekeurd voertuig
 • Joyriding
 • Gevaarlijk rijgedrag
 • Overtreding rij-en rusttijden
 • Ongeval veroorzaakt

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat verkeersrecht in uw regio.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw pro deo advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Pro deo advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
 • Ethiek - De relatie met uw pro deo advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw pro deo advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw pro deo advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw pro deo advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw pro deo advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.