BETROKKEN BIJ EEN VLUCHTMISDRIJF?

Wanneer u bij een ongeval op de openbare weg betrokken bent dan bent u verplicht om ter plaatse te blijven. Doet u dit niet en verlaat u de plaats van het ongeval, al dan niet met de bedoeling te vermijden dat de politie de nodige vaststellingen kan doen, dan pleegt u vluchtmisdrijf.

Het maakt verder niet uit of uw met de auto, met de motorfiets, bromfiets, fiets of als voetganger betrokken was. U dient ingeval van een ongeval ter plaatse te blijven. Uiteraard mag u zichzelf in veiligheid brengen of de plaats van het ongeval kort verlaten om de hulpdiensten te verwittigen of u te laten verzorgen.

Op vluchtmisdrijf staan zeer zware straffen, al zeker wanneer er slachtoffers te betreuren vallen die u had kunnen helpen of die geholpen konden worden door een snelle interventie die u kon inroepen.

Heeft u een vluchtmisdrijf gepleegd of twijfelt u of u de juiste stappen heeft genomen na uw betrokkenheid bij een ongeval, laat u dan tijdig bijstaan door een advocaat.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat verkeersrecht in uw regio.