Pro deo advocaat vreemdelingenrecht

VREEMDELINGENRECHT & MIGRATIEKWESTIES

Asiel aanvragen, uw permanent verblijf in België regulariseren, een visum voor gezinshereniging of een arbeidsvisum aanvragen, een verblijfsvergunning aanvragen, kwesties rond een vermoedelijk schijnhuwelijk en nationaliteitswijzigingen behoren naast heel wat andere thema's tot het vreemdelingenrecht.

Uw dossier zal mogelijk voorgelegd moeten worden aan de bevoegde instanties. In het kader van vreemdelingenzaken gaat het dan over het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. Sommige dossiers kunnen ook aan de Raad van State voorgelegd worden.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat vreemdelingenrecht in uw regio.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw pro deo advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Pro deo advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw pro deo advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw pro deo advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw pro deo advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw pro deo advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw pro deo advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.