U WIL EEN VERBLIJFSVERGUNNING AANVRAGEN?

Bent u vreemdeling en heeft u familie die reeds over een Belgische verblijfsvergunning beschikt dan kan u in bepaalde gevallen mogelijk ook een verblijfsvergunning bekomen in het kader van een gezinshereniging.

Bent u slachtoffer van mensenhandel, staatsloos, student of arbeidsmigrant, dan kan u onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning aanvragen.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat vreemdelingenrecht in uw regio.