Pro deo advocaat zakenrecht

WAT VALT ONDER HET ZAKENRECHT?

Wanneer u in aanraking komt met thema's uit het zogenaamde zakenrecht gaat het vooral over geschillen zoals burenruzies, burenhinder, discussies over eigendom, de afbakening van perceelsgrenzen, recht van doorgang, recht van opstal, erfpacht of andere regels rond erfdienstbaarheden, conflicten over de scheidingsmuur (gemene muur) tussen buren, overhangende bomen, blaffende honden, kraaiende hanen, pesterijen tussen buren, overlast van duiven, stalking, schadegevallen door slecht onderhoud van aanpalende muren, etc.

Vlaanderen is een dichtbevolkte regio en dicht bij elkaar wonen houdt in dat iedereen met respect voor elkaars eigendom en voor het recht op privacy en rust dient te handelen. Wanneer er sprake van hinder of overlast is praat u bij voorkeur eerst samen over de kwestie. Soms lopen de emoties echter zo hoog op en lukt samen praten niet meer.

Contacteer een
pro deo advocaat
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw inkomen (inkomensgrenzen) zal een pro deo advocaat u gratis of tegen een zeer beperkte vergoeding bijstaan. 

Is uw inkomen te hoog om recht te hebben op een pro deo advocaat? Zoek hier een advocaat zakenrecht in uw regio.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN UW PRO DEO ADVOCAAT?

  • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in familiezaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw pro deo advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
  • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in personen- en familierecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn specialisatie. Pro deo advocaten volgen jaarlijks een verplicht minimaal aantal uren permanente vorming.
  • Ethiek - De relatie met uw pro deo advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw pro deo advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
  • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw pro deo advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
  • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw pro deo advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw pro deo advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.