Schulden?

Schulden als particulier of schulden als zelfstandige?

U heeft schulden en het lukt niet meer om ze af te betalen? 
Schuldeisers / deurwaarders intimideren u en dagvaardingen stapelen zich op? 
Wacht niet tot uw schulden nog verder oplopen. 

Voor particulieren en zelfstandigen kan de collectieve schuldenregeling een uitweg bieden.
Hieronder vindt u meer informatie.

Heeft u als ondernemer te maken met een (nakend) faillissement?
Lees dan hier wat een advocaat insolventierecht / faillissementenrecht voor u kan betekenen

Zijn uw schulden kleiner dan 10.000 euro dan kan u ook beroep doen op een SchuldCoach.

De collectieve schuldenregeling

Via een collectieve schuldenregeling krijgen mensen met een overmatige schuldenlast de mogelijkheid om weer greep krijgen op hun persoonlijke financiële situatie. Een collectieve schuldenregeling is een door de wet vastgelegde procedure. Ook de vergoeding die u aan de schuldbemiddelaar betaalt is wettelijk vastgelegd. Het wettelijk kader geeft u zekerheid.

Een collectieve schuldenregeling voor particulieren
Indien u niet meer in staat bent uw schulden af te betalen kan via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend worden. Het dient dan wel te gaan om een ‘structurele’ en ‘duurzame’ onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen.

Een collectieve schuldenregeling, ook voor zelfstandigen?
Wie zelfstandig is of geweest is komt slechts in aanmerking voor het aanvragen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling wanneer de handelsactiviteit minstens zes maanden eerder werd stopgezet of wanneer in geval van een faillissement er zes maanden verstreken zijn na de sluiting van het faillissement.
U bent niet in deze situatie? Dan kan een schuldcoach voor zelfstandigen u misschien verder helpen.

Informeer u bij een erkend schuldbemiddelaar ...

 • wat een collectieve schuldenregeling effectief kan betekenen voor u
 • of u in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling
 • hoeveel een collectieve schuldenregeling kost (wettelijk geregeld)
 • naar de voor en nadelen van een collectieve schuldenregeling
 • welke andere vormen van schuldbemiddeling er bestaan


Een schuldbemiddelaar aan het woord


De mens achter de schulden

In schuldbemiddeling staat het begrip “menswaardigheid” centraal.
Je wordt pas mens door in verbinding te staan met andere mensen door verschillende maatschappelijke rollen op te nemen (als buur, ouder/kind, broer/zus, lid van een vereniging, als werknemer of werkzoekende, belastingbetaler, kiezer, vrijwilliger, patiënt, vriend, partner, …). Aan deze maatschappelijke rollen zijn kosten verbonden (bv. bijdrage buurtbarbecue, lidgeld vereniging, cadeau voor de leerkracht van je kind, een bloemetje, er samen even tussen uit, …), waarmee in de berekening van het leefgeld rekening moet worden gehouden.

Menswaardigheid houdt ook in dat terug verbinding wordt gelegd met de maatschappij. 
Dat je in de loop van de schuldbemiddeling schaamte en schuldgevoelens kan afleggen en terug positief in het leven kan gaan staan. Schulden zijn meestal het gevolg van één of meerdere tegenslagen (ziekte, echtscheiding, ontslag, …). Waarom zou iemand al te lang gebukt moeten gaan onder een schuldenlast door tegenslagen, waar je zelf weinig of geen vat op had?

Menswaardigheid veronderstelt ook een stevige verbinding met de schuldbemiddelaar.
Samen de weg van de schuldenregeling afleggen begint met elkaar eerst onbevooroordeeld en als mens te ontmoeten en daar met wederzijds respect de nodige tijd voor nemen. 

Bij het eerste gesprek wordt nagegaan waar je als schuldenaar aan het einde van de schuldbemiddeling wil staan, wat belangrijk voor je is.
Wil je een warme thuis voor je kinderen? Wil je een vreemde taal leren of de Kilimanjaro ooit beklimmen? Schulden aflossen mag immers nooit een doel op zich zijn. Het is slechts een drempel op weg naar iets waar je warmte en energie uit kan halen. Door op deze website terecht te komen heb je al aangegeven dat je die drempel over wil. De schuldbemiddelaars die u contacteert via deze website staan klaar om je daar de nodige professionele steun en bijstand bij te verlenen.

Contacteer een
erkend
schuldbemiddelaar

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. 

Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets. 

Indien u in een volgende fase beslist om over te gaan tot de opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling dan is dit gratis als u pro deo gerechtigd bent.

De schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle


Een professioneel schuldbemiddelaar

Een collectieve schuldenregeling met beheer via een professioneel schuldbemiddelaar heeft vele voordelen ten aanzien van het beheer van een minnelijke regeling door een deurwaarderskantoor. Het gaat dan o.a. over

 • een duidelijk wettelijk kader
 • strikte onafhankelijkheid van de schuldbemiddelaar
 • nooit minder leefloon dan wettelijk bepaald
 • alle uitvoeringen stoppen; u bent beschermt tegen schuldeisers
 • mogelijke kwijtschelding van schulden
 • interesten stoppen met lopen
 • de kostprijs van de schuldbemiddeling is wettelijk vastgelegd
 • controle door de Arbeidsrechter
 • een maximumtermijn van 7 jaar (in bepaalde gevallen verlengbaar mits akkoord van de schuldenaar)

Bij een minnelijke schuldenregeling via een deurwaarderskantoor gelden bovenstaande beschermingen niet! Bij een collectieve schuldenregeling met een professioneel schuldbemiddelaar die u contacteert via deze site wel.