Schulden?

Collectieve schuldenregeling bij overmatige schulden

U heeft schulden en het lukt niet meer om ze af te betalen?
Schuldeisers / deurwaarders intimideren u en dagvaardingen stapelen zich op? Wacht niet tot uw schulden nog verder oplopen. Een collectieve schuldenregeling zorgt voor gemoedsrust.

Informeer bij een erkend schuldbemiddelaar ...

 • wat een collectieve schuldenregeling effectief kan betekenen voor u
 • of u in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling
 • hoeveel een collectieve schuldenregeling kost (wettelijk geregeld)
 • naar de voor en nadelen van een collectieve schuldenregeling
 • welke andere vormen van schuldbemiddeling er bestaan


Weet dat een collectieve schuldenregeling een door de wet vastgelegde procedure is. Ook de vergoeding die u aan de schuldbemiddelaar betaalt is wettelijk vastgelegd. Verrassingen zijn dus uitgesloten. Wel belangrijk is 'de klik' die u heeft met uw schuldbemiddelaar. De volgende jaren is dit een belangrijk persoon in uw leven. De pro-deo-advocaat-schuldbemiddelaars, verspreid over Vlaanderen en Brussel, die u hier contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs (wettelijk vastgelegd)
 • Gerechtelijke waarborgen en controle


Wat en voor wie is een collectieve schuldenregeling?

Via een collectieve schuldenregeling krijgen mensen met een overmatige schuldenlast de mogelijkheid om weer greep krijgen op hun persoonlijke financiële situatie. De wet voorziet daar een specifieke gerechtelijke procedure voor.

Particulieren en collectieve schuldenregeling
Privé personen die niet meer in staat zijn om hun uitstaande schulden in eigen beheer verder af te betalen kunnen via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldenregeling indienen. Het dient dan wel te gaan om een ‘structurele’ en ‘duurzame’ onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen.

Zelfstandigen en collectieve schuldenregeling
Wie zelfstandig is of geweest is komt slechts in aanmerking voor het aanvragen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling wanneer de handelsactiviteit minstens zes maanden eerder werd stopgezet of wanneer in geval van een faillissement er zes maanden verstreken zijn na de sluiting van het faillissement.

Let op: de aanvrager mag zijn problematische financiële toestand niet zelf in de hand gewerkt hebben. Wie zich bewust ‘onvermogend’ heeft gemaakt of wie misdrijven heeft gepleegd waardoor een schuld ontstaan is, zal niet in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling. Ook wie een collectieve schuldenregeling wil aanvragen maar eigenlijk niet de intentie heeft om de schuldeisers via deze regeling te betalen zal niet in aanmerking komen.

Ik bezit een huis. Kan ik een collectieve schuldenregeling bekomen?
Neen, wanneer u eigenaar van een onroerend goed bent dat verkocht kan worden om de schuld deels of volledig af te betalen  zal u niet in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling

Hoe verloopt de aanvraag?
Uw schuldbemiddelaar zal, wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, gratis voor u een verzoekschrift opstellen en dit aan de rechtbank voorleggen. Het is de arbeidsrechtbank die beslist of het verzoek tot collectieve schuldenregeling aanvaard wordt.

Wat gebeurt er na de toekenning van de collectieve schuldenregeling?
De rechtbank zal een schuldbemiddelaar aanduiden. Dit kan afhankelijk van de situatie een advocaat, een deurwaarder, een notaris het OCMW, een CAW of een andere instelling zijn. De schuldbemiddelaar zal de schakel zijn tussen de schuldeisers en uzelf. De schuldbemiddelaar zal ook uw vertrouwenspersoon zijn die uw belangen zal behartigen. 

Meer informatie over schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling alsook hulp bij de opstelling van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling vindt u op www.schuldbemiddelaar.vlaanderen.

De mens achter de schulden

In schuldbemiddeling staat het begrip “menswaardigheid” centraal.
Je wordt pas mens door in verbinding te staan met andere mensen door verschillende maatschappelijke rollen op te nemen (als buur, ouder/kind, broer/zus, lid van een vereniging, als werknemer of werkzoekende, belastingbetaler, kiezer, vrijwilliger, patiënt, vriend, partner, …). Aan deze maatschappelijke rollen zijn kosten verbonden (bv. bijdrage buurtbarbecue, lidgeld vereniging, cadeau voor de leerkracht van je kind, een bloemetje, er samen even tussen uit, …), waarmee in de berekening van het leefgeld rekening moet worden gehouden.

Menswaardigheid houdt ook in dat terug verbinding wordt gelegd met de maatschappij. 
Dat je in de loop van de schuldbemiddeling schaamte en schuldgevoelens kan afleggen en terug positief in het leven kan gaan staan. Schulden zijn meestal het gevolg van één of meerdere tegenslagen (ziekte, echtscheiding, ontslag, …). Waarom zou iemand al te lang gebukt moeten gaan onder een schuldenlast door tegenslagen, waar je zelf weinig of geen vat op had?

Menswaardigheid veronderstelt ook een stevige verbinding met de schuldbemiddelaar.
Samen de weg van de schuldenregeling afleggen begint met elkaar eerst onbevooroordeeld en als mens te ontmoeten en daar met wederzijds respect de nodige tijd voor nemen. 

Bij het eerste gesprek wordt nagegaan waar je als schuldenaar aan het einde van de schuldbemiddeling wil staan, wat belangrijk voor je is.
Wil je een warme thuis voor je kinderen? Wil je een vreemde taal leren of de Kilimanjaro ooit beklimmen? Schulden aflossen mag immers nooit een doel op zich zijn. Het is slechts een drempel op weg naar iets waar je warmte en energie uit kan halen. Door op deze website terecht te komen heb je al aangegeven dat je die drempel over wil. De schuldbemiddelaars die u contacteert via deze website staan klaar om je daar de nodige professionele steun en bijstand bij te verlenen.

Contacteer een
erkend
schuldbemiddelaar

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. 

Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets. 

Indien u in een volgende fase beslist om over te gaan tot de opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling dan is dit gratis als u pro deo gerechtigd bent.

De schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter