Schulden?

Schulden als particulier of schulden als zelfstandige?

U heeft schulden en het lukt niet meer om ze af te betalen? 
Schuldeisers / deurwaarders intimideren u en dagvaardingen stapelen zich op? 
Wacht niet tot uw schulden nog verder oplopen. 

Voor particulieren en zelfstandigen kan de collectieve schuldenregeling een uitweg bieden.
Hieronder vindt u meer informatie.

Heeft u als ondernemer te maken met een mogelijk nakend faillissement?
Lees dan hier wat een advocaat insolventierecht / faillissementenrecht voor u kan betekenen

De collectieve schuldenregeling

Via een collectieve schuldenregeling krijgen mensen met een overmatige schuldenlast de mogelijkheid om weer greep krijgen op hun persoonlijke financiële situatie. Een collectieve schuldenregeling is een door de wet vastgelegde procedure. Ook de vergoeding die u aan de schuldbemiddelaar betaalt is wettelijk vastgelegd. Het wettelijk kader geeft u zekerheid.

Een collectieve schuldenregeling voor particulieren, vrije beroepen, boeren en ambachtslui
Indien u niet meer in staat bent uw schulden af te betalen kan een via de rechtbank een verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend worden. Het dient dan wel te gaan om een ‘structurele’ en ‘duurzame’ onmogelijkheid om uw schulden zelf verder af te betalen.


Een collectieve schuldenregeling, ook voor zelfstandigen?
Wie zelfstandig is of geweest is komt slechts in aanmerking voor het aanvragen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling wanneer de handelsactiviteit minstens zes maanden eerder werd stopgezet of wanneer in geval van een faillissement er zes maanden verstreken zijn na de sluiting van het faillissement.
U bent niet in deze situatie? Dan kan een schuldcoach voor zelfstandigen u misschien verder helpen.

Informeer u bij een erkend schuldbemiddelaar ...

 • wat een collectieve schuldenregeling effectief kan betekenen voor u
 • of u in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling
 • hoeveel een collectieve schuldenregeling kost (wettelijk geregeld)
 • naar de voor en nadelen van een collectieve schuldenregeling
 • welke andere vormen van schuldbemiddeling er bestaan

Contacteer een
erkend
schuldbemiddelaar

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Tijdens een telefonisch contact en/of persoonlijke ontmoeting bespreken wij samen met u de dienstverlening van de schuldbemiddelaar in uw specifieke situatie, de werkwijze, de kosten, ... . Tevens ervaart u of er een persoonlijke klik is met de schuldbemiddelaar. 

Deze telefonische kennismaking is gratis en verplicht u tot niets. 

Indien u in een volgende fase beslist om over te gaan tot de opstelling en indiening van het verzoekschrift collectieve schuldenregeling dan is dit gratis als u pro deo gerechtigd bent.

De schuldbemiddelaars die u contacteert hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Wat mag u verwachten?

 • Aandacht voor de mens achter de schulden
 • Transparantie in het dossierverloop
 • Open en constructieve communicatie
 • Discrete en respectvolle aanpak
 • Duidelijk zicht op de kostprijs
 • Gerechtelijke waarborgen en controle

Zij bieden tevens een 'Premium Service Garantie'. Lees ook het kwaliteitscharter